Bảng giá đất nông nghiệp ( đất vườn ) huyện Xuân Lộc


Bảng giá đất nông nghiệp đất vườn huyện Xuân Lộc. Theo các chuyên gia, giá đất Xuân Lộc - Đồng Nai sẽ còn tăng mạnh sau khi dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chính thức hoạt động .

 I / Bản Giá đất Đất trồng cây hàng năm tại Huyện Xuân Lộc : ĐVT: 1.000 đồng/m2


1 / Thị trấn Gia Ray : ĐVT1 240 / ĐVT2 220 / ĐVT3 200 / ĐVT4 180

2/ Các đường nhóm I Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng : ĐVT1 160 / ĐVT2 150 / ĐVT3 140 / ĐVT4 120

3 / Các đường nhóm II Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng : ĐVT1 150 / ĐVT2 140 / ĐVT3 130 / ĐVT4 110

4 / Các đường còn lại Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng : ĐVT1 140 / ĐVT2 130 / ĐVT3 110 / ĐVT4 100

5 / Các đường nhóm I Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp : ĐVT1 170 / ĐVT2 150 / ĐVT3 135 / ĐVT4 120

6/ Các đường nhóm II Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp : ĐVT1 165 / ĐVT2 145 / ĐVT3 130 / ĐVT4 110

7/ Các đường còn lại Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp : ĐVT1 160 / ĐVT2 140 / ĐVT3 120 / ĐVT4 100 .


II / Giá đất Đất trồng cây lâu năm tại Huyện Xuân Lộc  


1 / Thị trấn Gia Ray : ĐVT1 240 / ĐVT2 220 / ĐVT3 200 / ĐVT4 180

2 / Các đường nhóm I Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng : ĐVT1 160 / ĐVT2 150 / ĐVT3 140 / ĐVT4 120 .

3 / Các đường nhóm II Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng : ĐVT1 150 / ĐVT2 140 / ĐVT3 130 / ĐVT4 110 .

4 / Các đường còn lại Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng : ĐVT1 140 / ĐVT2 130 / ĐVT3 120 / ĐVT4 100 .

5 / Các đường nhóm I Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp : ĐVT1 170 / ĐVT2 150 / ĐVT3 135 / ĐVT4 120 .

6 / Các đường nhóm II Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp : ĐVT1 165 / ĐVT2 145 / ĐVT3 130 / ĐVT4 110

7 / Các đường còn lại Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp : ĐVT1 160 / ĐVT2 140 / ĐVT3 120 / ĐVT4 100 .

Cách tính : Ví dụ : giá đất Thị trấn Gia Ray : ĐVT1 240 / ĐVT2 220 / ĐVT3 200 / ĐVT4 180 . 
ĐVT1 240 - Vị trí 1 : 240 ngàn đồng / 1m2 .  ĐVT2 220 Vị trí 2 : 220 ngàn đồng / 1m2 ...

* Lưu ý : Đây là khung giá đất do nhà nước đưa ra để áp thuế thu nhập tối thiểu cho từng khu vực nhé !

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mua bán nhà, bán đất tại thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai .Bán đất nông nghiệp, đất vườn rẫy, sào mẫu , Nhà ở cấp 4, bán đất mặt tiền đường, đất nền, đất phân lô, biệt thự , bán đất vườn rẫy, đất nông lâm nghiệp, đất làm trang trại,vườn trái cây, đất trồng cây lâu năm, đất lúa, nhà vườn nghỉ dưỡng tại huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai